Niepełnosprawność często kojarzona jest z bezradnością, ograniczeniami i stagnacją. Stąd też istotne, a nawet bardzo ważne jest wskazanie osobom dotkniętym niepełnosprawnością, że one nie muszą rezygnować z pasji czy marzeń. Natomiast środowisko w którym na co dzień funkcjonują osoby borykających się z skutkami niepełnosprawności nie postrzegało ich jako ludzi niepełnowartościowych. Szczególnie, że niepełnosprawność jest ograniczeniem, które nie zawsze musi oznaczać rezygnację z normalnego życia. Tym bardziej iż w przypadku niepełnosprawności nabytej, a więc tej która powstała w wyniku wypadku lub na skutek choroby, osoby nią dotknięte to często ludzie wykształceni a więc posiadający wiedzę i kompetencje zawodowe. Dlatego ich zamykanie w „klatkach” bezsilności jest nieprawidłowością, a wielkim błędem jest niewykorzystywanie uśpionych aktywności i talentów, które w tychże młodych osobach drzemią.

▪ Młodzi. Uznając za kryterium wiek metrykalny są nimi osoby do chwili ukończenia przez nie 30 lat, a według niektórych źródeł do 35 roku życia. Jeszcze inne opracowania przesuwają te granice na 29 lat i optymistycznie do 45 lat. Dlatego najlepiej jest pominąć liczby i uznać, że przynależność do grupy wiekowej wyznacza samopoczucie fizyczne i duchowe człowieka. Tym bardziej, że wiek „młodości” przesuwa się wraz z wiekiem metrykalnym; im osoby są starsze tym są „młodsze”. Czego oczywiście nie należy kojarzyć ze zdziecinnieniem, wielokroć obserwowanym u osób w wieku starczym.

+

▪ Niepełnosprawność. Istnieje wiele definicji niepełnosprawności skonstruowanych w obrębie różnych nauk: pedagogiki, psychologii, socjologii, medycyny, katolickiej nauki społecznej czy prawa. W modelu medycznym niepełnosprawność jest rozumiana jako bezpośrednia konsekwencja choroby lub uszkodzenia ciała czy umysłu. Natomiast niepełnosprawność społeczna to warunki jakie społeczeństwo stwarza osobom z niepełnosprawnością. W tym przypadku wskazuje się również m.in. na indywidualne uprzedzenia oraz relacje międzyosobowe. Co potwierdza, że niepełnosprawność ma różne oblicza.

POLECANE LINKI ▪ ciekawe strony

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]