▪ Niepełnosprawność, co najwyżej aktywność ogranicza, ale jej nie wyklucza. Zwłaszcza, gdy aktywność jest realizacją działań, podejmowaniem czynności w sposób wykonalny dla osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Toteż aktywność osób z niepełnosprawnościami powinna być rozumiana szerzej niż tylko np. udział w zajęciach sportowych. Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych nie mogą wynikać z wykluczenia, a każda osoba z niepełnosprawnością powinna być aktywnym uczestnikiem życia społecznego Zwłaszcza iż niepełnosprawność (zgodnie z prawem) to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązań wynikających z zajmowanej pozycji społecznej według bardziej lub mniej określonego wzoru. Jednak ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem sprawności, albowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty, decydujące o możliwości funkcjonowania, a także jakości życia człowieka.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]