▪ Najtrudniejsze, ale zarazem konieczne są pytania, które dotyczą problemów etyczno-moralnych. Jak też innych wartości, zwłaszcza tych powiązanych z wiarą (wyznawaną religią). Jak słusznie zauważają psychologowie osoby zapytane o ich wartości odpowiadają pewnymi utartymi etykietami. Rodzina to i wiara; z kolei wiara to normy etyczne. Standard i stereotyp. Inaczej jest wtedy, gdy powstają pytania: dlaczego, czy, jak? A głównie, gdy istotny niedosyt rodzi brak konkretnych odpowiedzi na pojawiające się pytania. Co należy jeszcze raz podkreślić – pytania konieczne. Tymi zaś i niezwykle ważnymi są pytania dotyczące światopoglądu, czyli do pewnego stopnia stałego zbioru ogólnych przekonań dotyczących natury świata, człowieka i społeczeństwa, miejsca człowieka w świecie, sensu jego życia oraz wynikających z tego wartościowań i ideałów wyznaczających postawy życiowe ludzi i sposób ich postępowania. Światopogląd to nie wiara, a wiara nie jest tym samym co światopogląd.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]