▪  Kreatywność osób dotkniętych niepełnosprawnościami to nie artterapia (arte z łac. ars: sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę. Niepotrzebne są także zabiegi dydaktyczno-wychowawcze, gdyż potrzeby intelektualne osoby z niepełnosprawnością są zazwyczaj zbieżne z potrzebami ogółu społeczeństwa. Oczywiście wtedy, gdy nie dotyczy to osoby z zaburzeniem polegającym na obniżenie ogólnego poziomu rozwoju intelektualnego. Jak określa Wielki słownik języka polskiego kreatywność to cecha czegoś, co świadczy o czyjejś zdolności do tworzenia lub wymyślania czegoś oryginalnego. Zatem konsekwentnie, człowiek kreatywny to ktoś, kto tworzy lub wymyśla coś oryginalnego. Czy kreatywna może być osoba z niepełnosprawnością? Tak, może. Tym bardziej iż konkretne przykłady osób, których dotyczą niepełnosprawności udowadniają, że przeciwieństwem dla „nie mogę” jest „chce mi się” – czyli, że niepełnosprawność niejako zmusza do kreatywności, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba przełamać istniejące bariery.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]