▪ Młodzi, czyli będące w wieku produkcyjnym (wg metodologii GUS jest to wiek zdolności do pracy) i tzw. wielu mobilnym, który obejmuje osoby zdolne i gotowe do przekwalifikowania się, zmiany pracy lub stanowiska.Co z kolei może, ale nie musi ograniczać niepełnosprawność. Dlatego należy pozostać przy określeniu wiek mobilny, który obejmuje osoby mogące się dokształcać, jak również przekwalifikować, aby móc znaleźć dla siebie zatrudnienie. Pracę dającą im satysfakcję, gdyż pozwala również czuć się osobą niezależną i użyteczną społecznie. W związku z czym, gdy dominującą kategorią wśród osób niepełnosprawnych jest niepełnosprawność nabyta, zaś najczęściej występującym rodzajem niepełnosprawności według danych GUS są uszkodzenia i choroby narządu ruchu, marginalizacja osób młodych, a tym bardziej wykluczenie tychże osób z czynnego życia społecznego jest zjawiskiem negatywnym. Trzeba przed nim się bronić na wszelkie możliwe sposoby i za pomocą wszystkich dostępnych środków.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]