▪ Neutralne są pytania niewyrażające ocen ani emocji; zdystansowane. Pytania neutrale także nie zawierają ani wyrażonej wprost, ani ukrytej sugestii. Natomiast sięgając do definicji z której wynika iż pytanie jest zdaniem pytającym, które jest stosowane z chęci dążenia do rozwiązania problemu i uzyskania odpowiedzi, innymi słowy pytanie jest podstawową formą pozyskania odpowiedzi na dany problem, na pewno nie można stwierdzić, że nautralną jest osoba zadająca pytanie. Albowiem nautralny to ktoś będący w pośrednim położeniu, zachowujący równy dystans między czymś a czymś (sjp.pl) Tymczasem nie jest bez znaczenia, czy na zadane pytania odpowiedzi się uzyska, czy ich się nie otrzyma. Dlatego pytanie może być zdystansowane zachowaniem w jego treści rezerwy wobec kogoś lub czegoś. Jednak mając coś na celu będzie intencjonalne, czyli umyślne i zamierzone. Zatem zaplanowane, jak i zadane z zamiarem pytanie na pewno nie nosi cech obojętności (neutralności).

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]