▪ Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na leksykalne brzmienie pojęcia osoby „…niepełnosprawnej”, co w przypadku użycia formy przymiotnikowej przypisuje danej osobie cechę niepełnosprawności, która może stać się jej piętnem. Inaczej dzieje się kiedy używane jest pojęcie osoby ” … z niepełnosprawnością”, forma rzeczownika nie określa cechy, a tylko jedną z okoliczności życia. Ta różnica ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla postrzegania osób „z niepełnosprawnością”, lecz także poszerza pojęcie niepełnosprawności. Zwłaszcza iż trudności w życiu codziennym – więc to, że niektóre osoby nie są już w stanie zadbać o swoje sprawy – są wynikiem barier mentalnych i faktycznych, jakie w jej środowisku otaczają danę osobę. Natomiast psychologia społeczna zwraca uwagę, że posłużenie się pojęciem: niepełnosprawna „zamyka” ową osobę w jej niepełnosprawności, a przez nadanie cech uznawanych za pejoratywne dochodzi do stygmatyzacji i  utraty ról społecznych, jakie osoba ta mogłaby spełniać.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]