Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego

Prawo kanoniczne jako dyscyplina naukowa, jest uporządkowanym i odpowiednio uzasadnionym systemem wiedzy służącym poznaniu i stosowaniu prawa, którym rządzi się Kościół. Celem niniejszego opracowania, zgodnie z wymaganiami Ratio studiorum. Programem studiów w wyższych seminariach duchownych w Polsce, zatwierdzonym przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytutów Naukowych) dekretem z dnia 26 sierpnia 1999 r., jest ułatwienie poznania i stosowania norm prawa kanonicznego dotyczących zawierania małżeństwa wobec Kościoła…

WPROWADZENIE
Rozdział I WPROWADZENIE W PODSTAWOWE POJĘCIA i ZASADY DOTYCZĄCE MAŁŻEŃSTWA
Rozdział II KANONICZNO-DUSZPASTERSKIE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
Rozdział III PRZESZKODY DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W OGÓLNOŚCI I UDZIELANIE DYSPENS
Rozdział IV POSZCZEGÓLNE PRZESZKODY DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
Rozdział V MAŁŻEŃSKA ZGODA
Rozdział VI FORMA PRAWNA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
Rozdział VII MAŁŻEŃSTWA MIESZANE I IM PODOBNE
Rozdział VIII MAŁŻEŃSTWO ZAWIERANE TAJNIE ORAZ SKUTKI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA KANONICZNEGO
Rozdział IX ROZŁĄCZENIE MAŁŻONKÓW
Rozdział X UWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

ks. Piotr Kazimierz Gajda, Tarnów

*****

Ks. Piotr Mieczysław Gajda, ur. 1927, mgr teologii UJ, dr prawa kanonicznego, obrońca węzła małżeńskiego w Trybunale Delegowanym III Instancji w Tarnowie (1955-60). W latach 1973-92 Oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie. Od 1992 r. Sędzia Audytor. Wieloletni wykładowca liturgiki i homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od 1992 r. wykładowca prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Autor wielu artykułów z dziedziny prawa i liturgiki.

/ opoka.org.pl /

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]