▪ Pytanie, czy niepełnosprawni mogą być sprawni wydaje się być nielogiczne. Oczywiście tylko wtedy, gdy człowiek jako „inny” traktowany jest jako istota społeczna „wybrakowana”, a równocześnie zapominając o tym iż osoba z niepełnosprawnością np. ruchową jest w pełni sprawna intelektualnie. Jak również nie raz i nie dwa posiada zdolności pozwalające jej wykonać czynności, niemożliwych dla osoby w pełni sprawnej, lecz nie posiadającej kwalifikacji bądź zasobu wiedzy w takim bądź porównywalnym zakresie, jak posiada osoba z niepełnosprawnością. Jednakże najczęściej jesteśmy świadkami dwóch przeciwnych wobec siebie postaw. Postawa pozytywna, jak sama nazwa wskazuje charakteryzuję się obiektywną oraz realną oceną osoby dotkniętej niepełnosprawnością, a także pozytywnym zachowaniem społecznym wobec tej osoby. Podczas gdy postawa negatywna nacechowana brakiem przychylności dla osoby z niepełnosprawnością a priori przekreśla, uniemożliwia jej aktywność społeczną.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]