▪ Od niepełnosprawności do godności. Niewykluczeni, a jednak niezauważani. Dlatego, pomimo posiadania wielu zalet zazwyczaj nieangażowani aktywnie w życie lokalnych społeczności. Rzekomo nie ma społeczeństwa, w którym nie byłoby jakichś mechanizmów wykluczania mniejszości. Czy naprawdę nie ma? Niewątpliwie tak, lecz wydaje się iż nie samo wykluczenie, lecz jego powód jest najbardziej istotny. Zwłaszcza iż zazwyczaj zbędni, odtrąceni i niechciani – wykluczeni, są to osoby dotknięte niepełnosprawnością społeczną, czyli ubóstwem, bezrobociem i bezdomnością. Niekoniecznie a co najmniej nie w każdym przypadku przez te osoby zawinioną. Być społecznie wykluczonym oznacza, że jednostka, rodzina albo nawet cała grupa są wyłączone ze sposobu, zasobów oraz warunków życia, jakie są zwyczajowe i akceptowane w danej społeczności. Takie jednostki uznawane są za niewygodne i zagrażające. Z tego powodu zachowuje się wobec nich dystans, izolację i dokonuje wykluczenia.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]