▪ Dotknięte niepełnosprawnościami, z racji ich wieku osoby młode stanowią kilkusettysięczną grupę profesjonalistów, specjalistów różnych dziedzin. Co jest oczywiste, gdy tylko niektóre niepełnosprawności wykluczają, a niewiele ogranicza edukację. Natomiast znacząca większość niepełnosprawności to nabyte a nie wrodzone wady powodujące znaczne ograniczenie m.in. w zakresie możliwości uzyskania wykształcenia. Każda osoba niepełnosprawna może pobierać naukę do 18 roku życia na poziomie szkoły podstawowej; do 21 roku życia na poziomie szkoły gimnazjalnej oraz do 24 roku życia na poziomie szkoły średniej. Zarówno w systemie niesegregacyjnym (ogólnym), jak też w ramach kształcenia prowadzonego w formach koniecznych np. umożliwiających przekwalifikowanie się osób, których zdolność pracy ograniczona jest niepełnosprawnością. W związku z tym bez ryzyka pomyłki można stwierdzić, że osoby dotknięte niepełnosprawnościami posiadają wysokie kwalifikacje, lecz te są utajone i nierozpoznane.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]