▪ Pytania zbyteczne. Takich pytań nie ma. Nawet jeśli odpowiedzi na nie są oczywiste i powszechnie znane. Według niektórych źródeł zbyteczne to przede wszystkim pytania o kwestie nieistotne. Poza tym do pytań zbytecznych zaliczyć należy pytania stanowiące powtórzenie pytań zadanych wcześniej lub zmierzające do uzyskania odpowiedzi, która już padła. Jednakże, słownik języka polskiego (wsjp.pl) wyjaśnia, że zbyteczny to niepotrzebny, zbędny i taki, którego nikt inny nie chce i nie oczekuje. Zatem jeżeli ktoś pyta należy przyjąć, że odpowiedź na pytanie jest mu potrzebna. Stąd też jedynie pytanie tendencyjne, sugerujące odpowiedź zgodnie z zamierzoną lub niezamierzoną sugestią osoby stawiającej tego typu pytanie można uznać za zbyteczne; w takim przypadku niezbyteczne dla kogoś kto pyta. Podsumowując, nie ma pytań zbytecznych. Tym bardziej, że na podstawie uzyskanych odpowiedzi na zadane przez nią pytania, każda osoba wyrabia sobie poglądy oraz kształtuje swoje opinie.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]